Certifikace

Absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze:


Absolvent specializačního studia technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně:

Vysvědčení z Ústavu soudního inženýrství v Brně a jmenovací dekret
z Krajského soudu v Ústí nad Labem :

 

Ukázka aktuálního zápisu z evidence znalců vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR:  
ZDE