Doprava silniční a městská, technické posudky o příčinách silničních nehod

Zpracování znaleckých posudků o technických příčinách dopravních nehod. 

(Možnosti zabránění nehodě vyhnutím, popř. zpomalením, stanovení přiměřené rychlosti v daných podmínkách, rozbor střetů vozidel a jízdních souprav, posouzení brzdných drah, posouzení technické přijatelnosti výpovědí účastníků dopravní nehody, analýzy střetů vozidel s chodci, cyklisty, stanovení místa střetu, atd.)

Znaleckým posudkem se například řeší následující otázky:

Za předpokladu, že nejsou k dispozici výpovědi svědků a účastníků nehody, je třeba určit směr jízdy vozidel a kde došlo ke střetu (ve které části vozovky). Tedy přejel řidič vozidla A do protisměru, nebo naopak, přejel do protisměru řidič vozidla B? Jaké byly rychlosti vozidel při střetu? Při vyjíždění z vedlejší silnice řidič vozidla A ohrozil řidiče vozidla B? V jaké vzdálenosti se nacházelo vozidlo B od místa střetu, když řidič vozidla vjížděl na hlavní silnici? Jaké byly rychlosti vozidel při střetu a před střetem? Jak mohli řidiči jednotlivých vozidel zabránit střetu?

 

Při analýze dopravních nehod jsou pro dosažení maximální efektivity a správnosti řešení používány následující programy:

 PC-CRASH verze 13.0: Jedná se o osvědčený a vyspělý program pro analýzu dopravních nehod. Obsahuje aktualizované údaje z cash testů, rozsáhlou databázi vozidel. Používají ho znalci nejen z celé Evropy, ale i z dalších částí světa (USA, Austrálie, Spojené Arabské Emiráty, Čína, Japonsko...). Tento program umožňuje provádět analýzu nehodových dějů silničních vozidel, přičemž je schopen vykreslovat grafické znázornění průběhu nehodového děje v diagramu dráha/čas. Umožňuje provádět řešení střetů vozidel s chodci, nehody při předjíždění, otáčení, změnách jízdního pruhu, rozjíždění, zastavování, možnosti zabránění nehodě.


Ukázky možností simulace průběhu nehod v tomto programu:

 

 

 Virtual-CRASH verze 4.0: Jedná se o moderní program nové generace pro simulaci dopravních nehod. Rychlý vývoj hardwarových a softwarových nástrojů umožňuje čím dál více  realizovat komplexněji výpočty v reálném čase. Kromě samotné simulace umožňuje Virtual CRASH zobrazit výsledky v pláncích, které odpovídají měřítkům, 3D perspektivních pohledech, včetně diagramů a tabulek.Výslednou simulaci umí exportovat do videosouborů, popř. sekvenci obrázků. V současné době je využíván stovkami znalců v celé Evropě, ale i např. v USA. V České republice jej kromě desítek znalců využívají např. i některé univerzity, pojišťovny, automobilka ŠKODA AUTO a.s., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a další.

Ukázky možností simulace průběhu nehod v tomto programu:

 

 ADNE: (Analýza Dopravních NEhod) Tento program pro analytické výpočty je vytvořen v tabulkovém procesoru MS EXCEL. Umožňuje řešit problematiku analýzy dopravních nehod s výpočty předjíždění, zpomalení, rázů při kolizích dvoustopých vozidel (čelních i exentrických střetech), mezních rychlostí v zatáčkách pro 2-stopá vozidla i motocykly, nehody s chodci, nehody motocyklů, umožňuje reprodukovat diagramy dráha - čas, tabulky reakčních dob řidiče, rozfázovat jednotlivé úseky nehodového děje, řešit problematiku jízdních odporů vozidla a další.

Program je postupně doplňován a zdokonalován. V případě zájmu o tuto pomůcku mě kontaktujte prosím na e-mailových adresách uvedených na úvodní stránce.

Zde si můžete pro Vaši informaci kliknutím stáhnout funkčně a obsahově značně omezenou ukázku některých možností analytického programu ADNE:


Při analýzách dopravních nehod jsou využívány poslední poznatky, informace, materiály a podklady, získávané při konferencích EVU a AZO.

Některé složitější nebo nejasné technické problémy konzultuji s pracovníky Ústavu soudního inženýrství v Brně a rovněž s některými kolegy soudními znalci, o jejichž odborných kvalitách jsem se opakovaně přesvědčil.

Dále jsou využívány poznatky ze seminářů a školení, pořádaných u příležitosti pravidelných upgradů simulačních programů pro analýzu nehod, které pořádají např. Ústav soudního inženýrství v Brně a dále společnosti: AB Crash Consult s.r.o., Expert Group znalecká organizácia.