Publikace

Informace o článcích, publikovaných v časopise SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ:

  • č.6/1993: Hodnocení technického stavu motorových vozidel po demontáži
  • č.1-2/1995: Možnosti využití osobního počítače při analýze silničních nehod
  • č.3/1996: Určování příčin poruch a nadměrného opotřebení valivých ložisek ve znalecké praxi

Příspěvky na konferencích:

Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod v Brně dne 10. - 11. června 2000:
Hodnoty zrychlení a zpomalení vozidel pro využití ve znalecké praxi.

Mezinárodní konference analytiků dopravních nehod v Brně dne 23. - 24. ledna 2004:
Dynamické hodnoty motorových a nemotorových vozidel, jejich využití ve znalecké praxi.
Stručný popis této přednášky je uveden v časpise Soudní inženýrství, náhled naleznete ZDE

 


Další prezentace:

9. metodické setkání učitelů fyziky na SPŠ  v České Lípě dne 18. listopadu 2015 v rámci projektu ESF: "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji":  Aplikace fyziky při řešení dopravních nehod.

 

CD ROM:

Databáze se souborem hodnot zrychlení a brzdných zpomalení osobních vozidel, užitkových vozidel, zemědělských strojů, jídních kol, tramvají a motocyklů. Obsahuje přes 500 vozidel a byla sestavena ve spolupráci se znaleckou kanceláří pana Prof. Ing. Pavla Pustiny, Ph.D. Databáze je rozdělena do následujících částí:

  • Dynamické hodnoty motorových vozidel a pracovních strojů
  • Dynamické hodnoty tramvají

Tato databáze byla prezentována na mezinárodní konferenci analytiků dopravních nehod v Brně dne 23. - 24. ledna 2004. Pro bližší informace o tomto produktu použijte e-mail, popř. jiný způsob komunikace, uvedený na stránce kontaktů.