Postřehy ze znalecké praxe

aneb co se stane, když.........
 

Řidič přehlédne chodce:

BMW

Řidič nerespektuje přednost v jízdě:

Krizovatka

Motocyklista nezvládne motocykl:

moto

Majitel vozidla šetří na výměně rozvodového řemene:

ventil

Řidič i spolujezdec ignorují povinnost ( a nutnost) být připoutáni bezpečnostní pásy i v obci.
Zřetelné "vyboulení" čelní skla je od hlavy řidiče a spolujezdce.

poškození skla

A na závěr jedna zajímavost ohledně přednosti v jízdě:

 

Řidič, jenž dává při jízdě křižovatkou přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici, nemusí dát přednost absolutně všem vozidlům, která v libovolné vzdálenosti od křižovatky vidí, ale pouze těm, která jsou již natolik blízko, že vjetí jím řízeného vozidla do křižovatky by u řidičů jedoucích po hlavní silnici vyvolalo nebezpečí nutnosti náhlé změny směru nebo rychlosti jízdy. Pokud však řidič na hlavní silnici jede rychlostí, která výrazně překračuje maximální povolenou rychlost a řidič přijíždějící do křižovatky po vedlejší silnici nemá důvod předpokládat takové překročení, za případnou kolizi musí nést odpovědnost řidič jedoucí po hlavní silnici.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 3 Tdo 593/2007, ze dne 13.6.2007)