Strojírenství

Odvětví strojírenství všeobecné - posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, opravárenství.

Znalecké posudky jsou zpracovávány podle metodiky stanovenéné Ústavem soudního inženýrství v Brně a dle znaleckého standardu č. I, schváleného ministerstvem spravedlnosti ČSR dne 29. 1. 1990 pod č.j.: 36-90 - org., s ohledem na rozhodnutí ministra spravedlnosti, vydaném pod č.j. 178/95 - Nsv. Dále s ohledem na metodiku uvedenou v publikaci Úřední oceňování majetku ve stati komentář k oceňování věcí movitých

 

Při výpočtech jsou využívány nejnovější ceníky strojního zařízení a dále periodika zabývající se zveřejňováním cen použitých strojů a zařízení