Posuzování technického stavu vozidel, opravárenství

 

Posuzování technického stavu vozidel je prováděno v souladu se Znaleckým standardem č. V a metodikou, zpracovanou Ústavem soudního inženýrství v Brně a s ohledem na následující zákonné předpisy:

  • Vyhlášku č. 83/2012 Sb o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.
  • Vyhlášku č. 235/2017 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 27. července 2017 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Provádí se zejména v následujících případech:

  • Při sporech souvisejících s opravami havarovaných vozidel.
  • Při uplatňování reklamací v souvislosti s případným výskytem závad při zakoupení nových či ojetých vozidel. 
  • Při zkoumání, zda příčinou dopravní nehody mohla být technická závada na vozidle.

Pokud se týká lakování karosérie, provádím měření tloušťky laku na  povrchu karoserie. Toto měření je možné provádět na typech karoserií vyrobených z magnetických i nemagnetických kovů. Měření je nedestruktivní a nenarušuje lak. Provedeným měřením lze zjistit, zda byla prováděná opravu laku, nebo byla-li provedena oprava po havárii, s vyrovnáním povrchu tmelením a následným lakováním. Běžná tlouštka laku u současných vozidel je v rozmezí od 0,09 mm do 0,15 mm.

Hodnocení kvality provedeného lakování neprovádím, neboť se jedná o specifické posuzování různých vlivů, mezi něž patří např. hodnocení zvoleného poměru ředění jednotlivých komponentů, způsobu sušení, použité velikosti trysky, jejíž nesprávný rozměr může způsobit různé "protekliny a jiné vady. V tomto případě nemám potřebné vybavení pro vypracování znaleckého posudku. 

Rovněž se nezabývám posuzováním poškozených pneumatik, posuzováním a rozborem kvality materiálů, nebo zjišťováním příčin požárů vozidel, pro tuto činnost nedisponuji potřebným vybavením.

Při prohlídkách vozidel a posuzování jejich technického stavu je využívána spolupráce s autoopravnami v Libereckém a Ústeckém regionu. Je využívána pomoc kvalifikovaných pracovníků těchto opraven, jejich dílenské a diagnostické vybavení.

Zejména se jedná o následující autoopravy, kterým touto cestou děkuji za dosavadní spolupráci:

Autoservis Gerhard HOREJSEK Česká Lípa (autorizovaná opravna a prodejce vozidel ŠKODA a VOLKSWAGEN)

Auto DORDA (autorizovaná opravna a prodejce vozidel FORD, LAND ROVER, HYUNDAI) a STK,

KB CAR s.r.o. Mladá Boleslav (autorizovaná opravna vozidel NISSAN)

Odtahová služba, Martin Halasník, Česká Lípa

Auto Aneva s.r.o. odtahová služba, Děčín

SAAB Studio Michal Macháček, Kněžice

Jaroslav JIŘÍČEK Autoopravna, Kamenický Šenov Prácheň

Autoservis Marek PROCHÁZKA, Česká Lípa

Autoservis AUTOHYNEK, Česká Lípa

 

V souvislosti s opravami vozidel se často hovoří o tzv. BLOKOVÉ VÝJIMCE

pokud přesně nevíte, co tento pojem znamená, klikněte ZDE