Certifikace

Absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze:


Absolvent specializačního studia technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně:

Vysvědčení z Ústavu soudního inženýrství v Brně:

 

Jmenovací dekret z Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde jsem  rovněž členem poradního sboru předsedy Krajského soudu pro řešení znaleckých otázek v oborech EKONOMIKA, STROJÍRENSTVÍ a DOPRAVA:

 

Ukázka aktuálního zápisu z evidence znalců vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR:  
ZDE