Certifikace

Absolvent fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze:

 

Absolvent specializačního studia technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně, certifikovaný jako expert v oboru silničních nehod:


Expert v oboru analýza silničních nehod, 
číslo cerifikátu: 309/174/QSN/2019  platný do: 30. 6. 2022

https://www.vutbr.cz/usi/ustav/co

 

Dokumenty z Ústavu soudního inženýrství v Brně:

 

Jmenovací dekret z Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde jsem  rovněž členem poradního sboru předsedy Krajského soudu pro řešení znaleckých otázek v oborech EKONOMIKA, STROJÍRENSTVÍ a DOPRAVA:

 

Informace z evidence znalců vedené Ministerstvem spravedlnosti ČR možno ověřit na odkazu: 

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=3