EMISNÍ PŘEDPISY EURO, POPLATKY, atd.

Stanovení výše poplatku dle emisních norem pro osobní vozidla:

Poplatek se hradí jak při registraci vozidla dovezeného ze zahraničí, tak i při změně vlastníka v rámci ČR. Vždy je uvalena pouze jednou, při dalších změnách majitele se již nehradí. Tento poplatek se  nevztahuje na motocykly, vozidla nad 3,5t a oficiální veterány.

Při převodu vozidla se hradí tzv. ekologická daň pro vozidla s emisní normou EURO 2 a nižší dle následující tabulky:

 

  Výše poplatku                                                    EMISE (stupeň EURO)

  10 000 Kč                                                             nesplnění emisních norem

    5 000 Kč                                                              EURO 1

    3 000 Kč                                                              EURO 2

            0 Kč                                                               EURO 3 a více

 

Stupně EURO udává směrnice EHS/ES. Označení směrnice EHS/ES najdeme v technickém průkazu vozidla. Avšak v technickém průkazu není přímo uveden stupeň EURO.

Následující dokument umožní orientaci v celé problematice:

Dle označení směrnice EHS/ES najdeme, jakému stupni EURO vozidlo odpovídá a odtud lze stanovit výši poplatku:

Dokument ve formátu PDF otevřete kliknutím ZDE Dokument je získán z webu:http://www.registr-vozidel.cz/


Při průjezdu některými městy v Německu je třeba mít vozidlo označeno  tzv. ekologickou plaketou. Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro osobní zahraniční vozidla.
 
Ekologické plakety jsou dle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř emisních stupňů.Existují tedy plakety tří barev – zelené, žluté a červené.
Vozidla, splňující normu EURO 2 se označují červenou plaketou
Vozidla, splňující normu EURO 3 se označují žlutou plaketou.
Vozidla, splňující normu EURO 4 a vyšší se označují zelenou plaketou.
 

Majitelé elektromobilů, některých hybridů (hlavně tzv. plug-in hybridů, tedy těch, které vyžadují dobíjení energie z externího zdroje), které vyprodukují méně než 50 gramů oxidu uhličitého na kilometr a automobilů na vodíkový pohon mohou obdržet speciální registrační značky, začínající písmeny „EL”. Ty je budou opravňovat k čerpání výhod spojených s užíváním „ekologických vozidel”.